DOSERAY

DEPOLAMA-DOZAJ-TRANSFER  

 

Sultan Makina Ltd. ŞTİ.

+90-226 353 21 21

info@doseray.com

pnömatik soğutucu

Gaz ve soğutma sıvısı ile Soğutma

pnömatik transfer sistemleri için freon ,glikol,su esaslı soğutma çözümleri,

pnömatik soğutma

Atmosferik hava Soğutucuları

Havadan hava , harici bir soğutucu gaz yada soğutma sıvısı kullanmadan yapılan çözümler.

Pnömatik Transfer Proseslerinde Soğutma-Şartlandırma


Proseslerde kullanılan atmosferik havanın ısı ve nem özelliklerinin değiştirilmesini sağlayan cihazlardır. Pnömatik taşıma proseslerde pnömatik transfer yapılırken blowerdan çıkan hava sıkışmadan dolayı(basınç altında) 55-110 C olabilir ve bu ısınmış hava taşınacak hammaddenin özelliklerinde değişikliğe neden olabilir. Ayrıca ortamdaki bağıl nemden bile etkilenen higroskopik malzemelerin taşınması söz konusu olduğunda yine spesifik nem alma soğutma prosesleri kullanılır. Özellikle pnömatik olarak şeker, pudra şekeri, un vs katı akışkanların transferinden önce, transfer havası minimum atmosfer şartlarına indirilmesi gerekir.

Bu yüzden havanın soğutulmasını ve neminin alınmasını sağlayan komplike cihazlara ihtiyaç duyulur. Firmamız bu tür proseslerde;
1-Silikajel Esaslı Mekanik. Soğutma ve nem alma DivPoint -40
2-Gazlı Soğutma, Div Point +2, +4 lere varan nem alma ve soğutma
3-Atmosferik Soğutma (Atmosfer +10C ye kada soğutma)
4-Sulu yada soğutma sıvısı ile soğutma yapan cihazlar şeklinde çözümler sunmaktadır.
Özellikle seyrek-orta faz transferlerinde kullanılan bu cihazlar prosesin çalışma basıncına ve hava ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir.
Aynı şekilde yüksek derecede ısı ve vakum ile yapılan hava kurutma proseslerinde vakumun direkt olarak blowerin emişine girilmesi blowere zarar verebilir. Bu yüzden yüksek ısı ile çalışan vakum proseslerinde havanın soğutulmaya ihtiyacı olabilir. Bu tür proseslerde de yine yukarıda adı geçen soğutmalardan birini tercih etmek gerekebilir.

 soğutucu, blower havasını soğutmaair cooling

PDF KATALOG

Transfer Havanızı Soğutun

Bilinen endüstriyel tesislerin yada ülkemizin bulunduğu coğrafyada kışın 1m3 havada 5gr, yazın ise 12 gr  civarında nem bulunur. Havadaki bu nem,  kullanılacak evaparasyonun cinsine göre soğutma sırasında faz değiştirerek su halini alır. Tüm soğutma proseslerinde ayrıca bu nemi alacak ek sistemlere ihtiyaç vardır. Nemin, ayrıştıktan sonra tahliyesi söz konusu olmaz ise , nem açığa çıktığı gibi tekrar havaya karışarak transfer havası ile sürüklenebilir.Ex olmayan prosesler hariç bu durum pek tavsiye edilmez.

Hava içindeki nem, suyun entalpisinden dolayı prosese Ex anlamında pozitif bir katkı sağlarken , özellikle higroskopik ve özel kurutma yapılmış katı akışkanlar için bu durum sıkıntılı olabilir. Bu yüzden ekipman seçimind tercihin bu bilgi doğrultusunda yapılması gerekir.

 blower hava soğutucu

 

Hangi Soğutma Şeklini Kullanmalıyım?

Pnömatik transfer sistemlerinde . kullanılacak olan basınçlı hava soğutucusu genellikle blowerden sonra kullanma en çok tercih edilen yoldur. Ayrıca ihtiyacınız olan sıcaklık ve neme göre ise proses farklılık gösterir. Maliyet açısından hem en düşük sıcaklıklara inebilen hem de en yüksek maliyete sahip olan silikagel esaslı mekanik soğutmadır. -40 lara kadar soğutma yapılabilir. Bunun yanında gazlı soğutma da ise maliyet olarak ikinci sırada yer alır ve +2 lere kadar soğutma yapılabilir. Soğutma açısından performanslı olan diğer yöntem ise sulu soğutmadır. Fakat bu yöntem için işletmenizde mutlaka bir soğuk su kaynağına (soğutma sıvısı)  ihtiyaç vardır.

.

 

blower air cooler

Neden Soğutma?

Pnömatik transfer proseslerinde havadaki nem ve basınç ile açığa çıkan ısı zaman zaman transfer edilecek hammadede bozulmalara neden olabilir. Tüm bunların önüne geçmek ve ürüne extra bir ısıl yüklemeyi önleme  yapmamak için soğutma tercih edilir.

Soğutma sıvısı ( su,glikol..) ,gaz ve hava iLE BLOWER HAVASINI SOĞUTMA yöntemleri

atmosferik hava soğutucusu blower air cooler-2air to air cooler

Pnömatik transfer sistemlerinde sıkışan havanın ısı açığa çıkarttığı en bilinen gerçektir. Mekanik-gazlı soğutmanın pahalı yöntemler olması ve atmosferik soğutmanın ise yeterli gelmediği proseslerde sudan - havaya soğutma işlemi yapılabilir. İşletmenizdeki soğuk sudan yararlanarak pnömatik transfer havanızı kullanmış olduğunuz soğutma yöntemine göre , soğutma kaynağı (atmosfer,su-glikol ( soğutma sıvısı)  sıcaklığının 2-10C fazlasına kadar soğutmanız mümkündür. Bu durum kullanılan eşanjörün tipi ve büyüklüğü ile orantılıdır.

blower air cooler

  • Etiketler: pnömatik soğutma, slikajel ile blower havasını soğutma,silikajel soğutma, blower havasının nemini alma, blower havasını soğutma, kompresör havasını soğutma, atmosferik soğutucu, gazlı soğutma, basınçlı hava soğutucusu,blower soğutucusu, kompressör soğutucusu, pnömatik transfer havasını soğutma, blower havasını soğutma, un soğutma, şeker soğutma, blower ile soğutma, , atmosferik,glikol ile soğutma,  soğutucu prosesleri
DAHA FAZLASI