DOSERAY

DEPOLAMA-DOZAJ-TRANSFER  

 

Sultan Makina Ltd.Sti.

+90-226 353 21 21

info@doseray.com     ROTARY VALVE ENGLİSH

Pnömatik Taşıma Sistemleri

 yogunfaz transfer 2yogunfaz transfer
Yoğun Faz Pnömatik Transfer
Havalı taşıma sistemlerinden Yoğun faz transfer işlemi, özellikle aşındırıcı ve zor malzemelerin naklinde kullanılır.Kum, çimento ve cam sanayisi buna örnek olarak gösterilebilir.
Burada malzeme aşındırıcı olduğu için boru cidarına hızla çarpmayıp sadece yüksek basınçla 2-5 bar hava mal karışımı ile dolu dolu hareket ederek uzak mesafelere transferler gerçekleştirilir. Örneğin dökme çimento silobasları bu yöntemle çalışır. Seyrek fazdaki gibi yüksek debili fanlar yerine bu pnömatik transfer yönteminde de yüksek debili vidalı kompresörler ve kurutucular kullanılır.


Pnömatik transfer -transport edilecek katı akışkan mal ile dolu olan kaba yüksek basınçlı hava verilir daha sonra açılan vana ile yüksek basınçlı hava mal karışımı siklona, siloya yada hedef mixere transfer edilir. Eğer proseste transfer sırasında liflenecek yada sürtünmeden dolayı karakteriStiğine zarar verecek malzeme varsa özellikle bu yöntem kullanılabilir. Yoğun faz transfer yapısı itibari ile seyrek fazdan daha farklı enstrümanlarla çalışır. Pnömatik taşıma ekipmanları seyrek faza göre daha fazla dayanıma sahiptir. Yüksek basınçlı hava ile yapılan bu transferde kalın etli borular, özel bazalt dirsekler kullanılır.

Pnömatik transferde hava üretici olarak kullanılan Santrüfüj veya Roots tipi blowerlar ortamdaki havayı vakumla çekerek ve havayı sıkıştırarak bir itme basıncı oluşturur. Atmosferik ortamdaki havanın bağıl neminden dolayı su zerrecikleri basıncın oluşumu sırasında iyi bir iletken olarak çalışırlar, bu yüz den de transfer havasının ısınmasına neden olurlar. Bu sıcaklık prosesin çalışma basıncına, transferin sürükleme hızına bağlı olarak zaman zaman 80 C kadar çıkabilir.
Eğer taşınacak katı akışkan bu sıcaklıklardan etkilenecek yapıda ise proseste ön soğutma,basınçlı havayı prosese sokmadan önce son soğutma işlemleri gerekebilir. Havanın sıcaklığından,hızından ve istenilen kapasitelere ulaşmak için kullanılan seyrek fazın komplex yapısı yerine Denseyör, Transporter, Yoğun faz taşıyıcısı en uygun çözüm olabilir.
seyrek-orta faz pnömatik transfer
hava kilidipnömatik transfer

Vakum KONVEYÖRLER
vakum transport vakum transfer, vakum ile taşıma

Seyrek fazdaki pnömatik transfer işlemi , vakum yada basınç olarak iki şekilde yapılmaktadır. Negatif basınç ile yapılan taşıma sistemine vakum transferi yada bir başka deyişle vakum konveyörü denir.  Vakum ile ürün taşınırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur sistemin hava almasını sağlamaktır. Kısaca vakuma yöntemine en iyi örnek olarak elektrik süpürgesini gösterebiliriz. Vakum transferleri genellike maximum -500mbar basınç ile çalışırlar. En etkin ürünler ise tane yada granül formundaki olanlardır. Toz yapısındaki ürünler de ise ürün ile havayı birbirinden ayırmak için filtre kullanılır. Vakum ile taşıma yapılırken ise filtreleme alanının basınca göre daha fazla olması gerekir. Kısaca vakum ile transport - vakum konveyör yönteminde filtrelere extra yük düşer.

Hava emiş sistemi olarak blowerden farklı olarak vakum pompaları, yüksek basınçlı kompresör havaları da kullanılabilir.

 

Mekanik taşıma
  helezon imalat
Mekanik Taşıma her ne kadar zor olarak görülse ve bir takım kalıpları olsa da elektrik gücü olarak en ekonomik çözümdür. Uzun mesafelerde yatırım maliyeti fazla fakat bunun yanında güç kullanımı azdır. Genellikle tüm pnömatik transfer-transport işlemlerindolumetrik olarak sabit debi de transfer yapmak için de kullanılır.

Pnömatik transfer -transport vidalı helezon,bant ve zincirli konveyöre göre en esnek yapıdaki taşıma yöntemidir. Her ne kadar birçok yardımcı enstrüman ve toz tutma sistemleri ile beraber çalışması gerekse de bu esnek yapısı sayesinde en çok tercih edilen taşıma sistemidir.

Pnömatik transport proseslerinde hava yardımıyla taşınan her mamül ilkönce hava ile karıştırılır ve sonrada, havadan ayrıştırılır. Bu iki işlemde zor olmasına rağmen esnek yapısından dolayı hep tercih edilir bir yöntemdir.

Karıştırma işlemi rotary valveler(hava kilidi), yükleme istasyonları ve venturi yardımıyla yapılırken ayrıştırma işlemi ise filtreler yardımı ile yapılır. Yani pnömatik taşıma-transport demek kısaca toz demek, tozu ayırmak ve mutlak filtre etmek demektir.

Pnömatik taşıma kaynağı olan hava üreteci olarak da blowerlar yani basıncı düşük yüksek hava debili fanlar kullanılır.
Her ne kadar proses basınçlı hava ile ürünün karıştırılıp taşınma sistemi yapılıyor gibi gözükse de ciddi anlamda bir mühendislik çalışması ve tecrübe gerektiren bir iştir. Pnömatik transfer -taşıma-transport proseslerin de aynı zamanda basınç ve vakum kullanılabilir.

Pnömatik transfer -transport yapılacak her ürün farklı karakteriStik özellik taşır. Bu yüzden her ürünün yoğunluğu ve verimli taşıma basıncıda farklıdır. Bu da taşıma şekillerini farklılaştırır. Un taşınan bir hatta hiçbir değişiklik yapmadan eğer şeker taşımaya kalkarsanız prosesiniz iflas etmesi beklenen bir sonuçtur. Kullandığınız ekipmanlardan hiçbiri sağlıklı olarak çalışamaz. Eğer proses doğru tasarlanır, doğru enstrümanlar ve ekipmanlarla çalışılırsa otomasyonda yapılacak parametre değişiklikleri ile aynı hattan hem şeker, hem un taşıyabilirsiniz. Bu örnek, uygulama noktasında ciddi bir altyapı gerekliliği ve tecrübe kavramının önemini göstermektedir.

  • Etiketler:pnömatik transfer, yoğun faz transfer, silo boşaltma sitemleri, hava kilidi, eklüs, hücre tekeri, helezon konveyör,  vakum ile pnömatik transfer, vakum ile transport vakum ile ürün taşıma, vakum taşıma, vakum konveyor, vakum konveyör,havalı taşıma sistemleri, pnömatik toz taşıma sistemleri, havalı taşıma uygulamaları, havalı taşıma ve dozajlama sistemleri, pnömatik toz taşıma sistemleri, vakum konveyör,