DOSERAY

DEPOLAMA-DOZAJ-TRANSFER  

 

Sultan Makina Ltd.Sti.

+90-226 353 21 21

Çalışma Saatleri: 08.30-17.30

pvc ,extrüder dozajlama sistemleri

EXTRÜDER BESLEME

Extrüder besleme sistemleri

pvc dozaj, plaStik hammadde otomasyonu

DOZAJLAMA SİSTEMLERiİ

Extrüder öncesi hammadde besleme-mikser karışım hazırlama..

PVC , PlaStik hammadde, Sıcak Soğuk Mikser Besleme Sistemleri

Extrüdürler, reçeteye göre yapılan karışım yardımı ile çalışırlar. Bunun yanında extrüderler, extrüderleri besleye karışımlar eğer plaStik esaslı ise kurutucu ve dozajlayıcılardan yada mikserlerden gelirler. Kullanılan hammaddeler PE,PU,PP,PET,PVC şeklinde farklılık ifade edebilir.

Bu mikserler soğuk sıcak mikser, yatay, dikey, pantolon vs gibi çeşitli yapıda olabilirler. Ayrıca hammadde besleme sisteminde deşe, kırma gibi prosesten gelen geri dönüşüm malzemeler de olabilir.
Tüm bu proses adımları için bir yapıya ihtiyaç vardır. 1. Extrüder farklı bir reçete ile çalışırken 2.Extrüder başka bir reçete ile çalışabilir. Bunun için arka tarafında karışımın, dozajlama sisteminin ve hammadde otomasyonunun düzgün bir şekilde dizayn edilmesi gerekir. Firmamız ,  bigbag yada bag ile gelen hammaddelerin silolara yüklenmesi, mikserlerin beslenmesi, mikser sonrası extrüdere kadar çözüm ortağı olmaktadır. Otomotiv ve plaStik sektöründe ise bu kurutuculara besleme ve sonrasında extrüderlerin beslenmesi şeklinde değişkenlik göstermektedir.

hammadde hazırlama masterbatch

PDF KATALOG

Extrüder yardımı ile üretilen sert ve yumuşak ürünler, compoundlar,  başta pvc olmak üzere çeşitli karışımlar ve formülasyonların sonucunda oluşurlar. Bu formülasyonlar doğru yapılmadığı taktirde exrüderden çıkan ürünlerde çekme, kopma vs form bozuklukları gibi istenmeyen kalite problemlerine neden olabilir.

Bu yüzden extrüder öncesi yapılan pvc ve yardımcı hammaddelerin girdiği karışımların doğru yapılması önem kazanır.

Firmamız toz akışkan ve sıvı formundaki hammaddelerin dozaj ve transferini loadcelli izole sistemlerde yaparak karışım mikserlerine ; karışımı soğuk ve sıcak mikserlerde tamamlanan formül reçete ürünlerini ise extrüderlere kadar çeşitli taşıma yöntemleri ( mekanik, pnömatik) ile çözüm ortağı olmaktadır.

Bunun yanında işin gerekliliklerine göre prosesten gelen , kenar kırıkları, kırma makinalarından yada geri dönüşüm , deşe gibi hammaddeler de sisteme dahil edilmesi sağlanmaktadır.

PVC,pet pp,pe DOZAJLAMA

Ektrüder, Enjeksiyon makineleri ve benzeri prosesler için pnömatik transfer sisteminin en çok tercih edilme nedeni  filexibilitedir.Tüm bu sistemler dozajlama ile kombine olarak çalıştırırılması başarılı sonuçlar vermektedir.

PlaStik Hammadde Otomasyonu
Transfer Sistemleri

extrüder_mikser besleme extrüder_mikser besleme extrüder_mikser besleme

 PVC Mikser - Karışım Otomasyon Sistemi

Ürünlerinizi oluşturan karışım oranlarının stabil olması yaptığını işin kalitesi ile
doğru orantılıdır. .Olması gerekenden daha fazla olan hammaddenin, ürünün kalitesini ilk bakışta arttırdığı  düşünülebilir yada yapığınız işin töleransı bu yanlışlıkları telafi  edebilir.  Fakat, olması gereken , telafisi olsun yada olmasın, karışımlarınızda neyi ne kadar kullanmak iStiyorsanız, tek seferde hedeflenen miktar kadar kullanmak olmalıdır. .Bu hedefe varmak ve az yada çok, her türlü hatalı karışım oranından kaçınmak için doğru yöntemler ve araçlar kullanmak gerekir.

 Hammaddeniz ister pvc gibi toz ister PE,PP,PET gibi silindirik yapıda olsun. Extrüdere girmeden önceki tüm proses adımlarında  size çözüm ortağı oluyoruz...

extrüder_mikser besleme

 

  • Etiketler: Hamamdde otomasyon sistemi, Extrüder dozajlama sistemi,hammadde dolum, boşaltma ve depolama sistemleri, PVC mikser besleme sistemi, pvc dozaj, plaStik hammadde otomnasyonu sistemleri, merkezi sistem hammadde otomasyonu ,plaStik hammadde taşıma sistemleri, oktabin boşaltma, liner bag boşaltma, konteyner boşaltma, boya hammaddeleri hazırlama, hammadde nakil, reçete bazlı otomasyon sistemi, hammadde karışım otomasyonu, kalsit taşıma, merkezi sistem hammadde taşıma, masterbatch hazırlama, enjeksiyon besleme sistemleri, pvc taşıma ,masterbatch,banbury mikser hazırlama,compund,compunding, compound hazırlama,kompound hazırlama, continuous mikser besleme, continue mixer besleme,ekstuder besleme, extrüder besleme, ekstrüder besleme